Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-01-16 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Najczęściej czytane analizy

Nasi partnerzy

Najczęściej czytane komentarze

Reklama

Rośnie wartość leasingu wózków widłowych w I półroczu 2012 - 2012-09-10

Rośnie wartość leasingu wózków widłowych w I półroczu 2012 Podsumowanie pierwszego półrocza 2012 roku, wypada bardzo korzystnie, dla firm świadczących usługi leasingowe, wartość zakupów wózków widłowych finansowanych leasingiem wyniosła 202,96 mln PLN netto, daje to 47% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. Dynamika wzrostu liczona w kwartałach, jest jeszcze wyższa i wyniosła 68% w drugim kwartale br. osiągając wartość 127,20 mln PLN netto, wobec 75,76 mln PLN netto w pierwszym kwartale. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w ilości leasingowanych wózków widłowych, tych w pierwszym półroczu było 2059 szt. o 2% więcej niż w 2011 roku ( 2010 szt.). Jednak dynamika przyrostu liczona w kwartałach wynosi już 51% wzrost w drugim kwartale - 1238 szt., w stosunku do pierwszego kwartału br.- 821 szt. wózków widłowych.

Rynek leasingu wózków widłowych jest coraz bardziej konkurencyjny, nowe firmy pojawiają się w zestawieniu z dobrymi wynikami – firma Siemens Finanse Sp. z o.o. ( 7,45 mln PLN wartość umów  i 52 wózki widłowe) oraz firma Impuls Leasing Sp. z o.o.(7,20 mln PLN wartość umów i 82 wózki widłowe). Do 24 zwiększyła się liczba firm leasingowych, które leasingowały wózki widłowe, zmienił się również „układ sił” w czołówce sześciu firm leasingujących wózki widłowe, których wartość umów leasingowych przekroczyła 10 mln PLN netto. Na czele jest IKB leasing Polska Sp. z o.o., którego wartość leasingu wynosi 50,67 mln zł, drugie miejsce zajmuje Raiffeisen Leasing Polska Sp. z o.o., wartość leasingu wyniosła 18,58 mln zł,  na trzecim miejscu jest SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., wartość leasingu 18,38 mln zł, czwarte miejsce zajmuje Europejski Fundusz Leasingowy S.A. wartość leasingu 16,48 mln zł, na piątym miejscu Millennium Leasing Sp. z o.o.,  wartość umów leasingu wyniosła 12,43 mln zł, na szóstej pozycji BRE Leasing z wartością umów leasingowych 10,77 mln zł.  Jak widać ta ścisła czołówka firm nieuległa zmianie, na uwagę zasługuje spora różnica dzieląca firmę IKB Leasing Polska od pozostałych, w roku ubiegłym nie notowano tak znaczącej przewagi.  

Leasing I półrocze 2012Leasing w I półroczu 2012

Źródło: Na podstawie danych ZPL

Nieco inaczej prezentuje się czołówka firm leasingujących wózki widłowe, w kategorii ilościowej sprzedaży tutaj na czele jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A., 274 wózki widłowe, na drugim miejscu jest  IKB leasing Polska Sp. z o.o., z ilością 263 wózków widłowych, trzecie miejsce zajmuje Raiffeisen Leasing Polska Sp. z o.o., z ilością 227 wózków widłowych, na czwartym miejscu jest SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., 193 wózki widłowe, piąte miejsce zajmuje Millennium Leasing Sp. z o.o., 150 wózków widłowych i na szóstym jest BNP Paribas Leasing Solutions 115 wózków widłowych. To pierwsze sześć firm z liczbą ponad 100 wózków widłowych objętych umową leasingu, w ilościowym zestawieniu nie ma już takiej różnicy jak w przypadku zestawienia wartości umów.

Leasing I półrocze 2012Leasing I półrocze 2012

Źródło: Na podstawie danych ZPL

Dostawcy wózków widłowych obawiali się trochę drugiego kwartału a tymczasem okazał się on znacznie lepszy niż pierwszy, chociaż nie wszyscy mają powody do zadowolenia, to cały rynek leasingu wózków widłowych urósł. Dwie firmy z czołówki notują ujemne saldo w obrotach liczonych w kwartałach, firma SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., zanotowała o 9% niższą wartość podpisanych umów leasingowych w drugim kwartale br., a ilość wózków widłowych objętych umowami leasingu była o 26% mniejsza w tym samym okresie. Europejski Fundusz Leasingowy S.A., zanotował o 1% mniejszą wartość umów leasingowych w stosunku do pierwszego kwartału br., natomiast  ilość wózków widłowych w drugim kwartale się nie zmieniła. Na ogólną liczbę 24 firm leasingowych, dziesięć firm, zanotowało spadek wartości podpisanych umów leasingowych w drugim kwartale, w stosunku do pierwszego kwartału 2012 roku. Pod względem ilości leasingowanych wózków widłowych tylko cztery firmy zanotowały spadek liczony kwartał do kwartału, pozostałe mają dodatni bilans z tego okresu.     

Finansowanie zakupów wózków widłowych poprzez leasing jest coraz łatwiejsze, przybywa firm, które widzą na rynku wózków widłowych potencjał do biznesu. Ten potencjał oczywiście jest i to bardzo duży, biorąc pod uwagę ilość wózków widłowych jaka zasiliła rynek w okresie największej prosperity. Ten okres, w takiej samej formie nie wróci, ale gospodarka, chociaż w zwolnionym tempie będzie się rozwijać, rynek wewnętrzny jest wciąż duży i nie zaspokojony. Ilość zbudowanej powierzchni magazynowej i przemysłowej, gotowej do wykorzystania „od ręki” jest nadal duża i developerzy nadal budują w nowych lokalizacjach. Te wszystkie obiekty musza być wyposażone nie wspominając o odnowieniu floty wózków widłowych, która przecież się starzeje.   

Red.