Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-01-16 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Najczęściej czytane analizy

Nasi partnerzy

Najczęściej czytane komentarze

Reklama

Magazynowe wahadło - 2014-11-01

Magazynowe wahadło Konieczność rozbudowy magazynu podyktowana jest zwykle znaczącym zwiększeniem wolumenu produkcji, nie zawsze jest jednak możliwa szybka rozbudowa. Alternatywą jest zagęszczenie systemu regałowego przez wyeliminowanie korytarzy międzyregałowych i wprowadzenie do niego zautomatyzowanych elementów. Jednym z przedsiębiorstw, które wskutek radykalnego zwiększenia produkcji stanęły przed wyzwaniem rekonfiguracji pracy magazynu było DANONE NUTRICIA w południowej Irlandii. W związku z rozbudową zakładu, ilość wytwarzanego mleka w proszku zwiększyła się trzykrotnie, osiągając poziom 100 tys. ton rocznie.

W wyniku wprowadzonych zmian, każdego tygodnia w Castle View produkowano i magazynowano 2 000 ton produktu. – Dotychczasowy system transportu wewnętrznego, działający w oparciu o załogowe wózki widłowe przemierzające szerokie korytarze robocze, nie był w stanie obsłużyć nowej skali produkcji – mówi Rogier van Hasselt, Supply Chain Manager DANONE. – W związku z tym, postanowiliśmy zwiększyć gęstość składowania. W tym celu, we współpracy z firmą STILL, wdrożyliśmy kanałowy system magazynowania wykorzystujący rozwiązanie STILL PalletShuttle – dodaje.

Z paletami tam i sam

STILL PalletShuttle to wpółzautomatyzowany nośnik palet, kompatybilny z regałami wjezdnymi STILL. Po umieszczeniu go na prowadnicach na początku regału, samodzielnie transportuje ładunek wzdłuż konstrukcji. Po ostrożnym osadzeniu palety na pierwszym wolnym miejscu, na znajdujących się powyżej prowadnicy szynach, urządzenie wraca na początek drogi, gotowe pobrać następny ładunek. W tym czasie operator wózka może przywieźć kolejne opakowanie.

PalletShuttle potrafi również samodzielnie kumulować ładunek na jednym z końców regału oraz zliczać palety znajdujące się na danej półce. Urządzenie można wykorzystywać zarówno w systemie FILO (wystarczy wówczas swobodny dojazd do regału z jednej strony.), jak i FIFO (wymagany jest dojazd do regału z dwóch stron.). Ruchoma platforma może obsługiwać w danym magazynie wszystkie poziomy regałów, na których zdołają umieścić ją wózki wchodzące w skład floty danego przedsiębiorstwa.

PalletShuttle w DANONIE

Całość procesów transportu wewnętrznego w irlandzkim zakładzie produkcji mleka w proszku DANONE NUTRICIA realizowana jest w oparciu o 3 urządzenia PalletShuttle i czołowe wózki widłowe STILL RX 20-16. Automatycznie paletyzowane worki o masie 1 t odbierane są przez RX 20 z części produkcyjnej zakładu. Następnie umieszcza się ładunek na początku jednego z 99 kanałów PalletShuttle.

 Still fot1

W myśl zasady FILO, urządzenie transportuje ładunek w głąb regału, kumulując towar na jego końcu. PalletShuttle zlicza w tym czasie palety i przekazuje informację o ich liczbie na wyświetlacz pilota sterującego. – Zastosowanie STILL PalletShuttle radykalnie zwiększyło efektywność wykorzystania przestrzeni w DANONE NUTRICIA – mówi Piotr Szekiełda z firmy STILL. – Dzięki gruntownej przebudowie infrastruktury, przedsiębiorstwo zwiększyło efektywność wykorzystania powierzchni magazynowej do 90%. W porównaniu ze stosowanym wcześniej systemem z szerokimi kanałami roboczymi, udało się zwiększyć ładowność niemal dwukrotnie. Uniknięto dzięki temu kupna dodatkowych gruntów i zbędnej rozbudowy magazynu. Automatyzacja zadań związanych z umieszczeniem ładunku na regałach pozwoliła zaoszczędzić też czas operatorów. Jako że brak konieczności manewrowania pomiędzy elementami infrastruktury znacząco ogranicza ryzyko kolizji, zmiana wpłynęła korzystnie również na bezpieczeństwo w magazynie. – dodaje.

Wojciech Podsiadły

Foto: Still