Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2019-01-16 18:59)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Najczęściej czytane newsy

Reklama

Opinia prawna w sprawie funkcjonowania magazynów i centrów dystrybucji - 2018-04-30

kategorie:

ECR opublikowało opinię prawną Kancelarii Adwokackiej Daniel Kirchner w sprawie funkcjonowania magazynów i centrów dystrybucji w świetle ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 r.

Wnioski z opinii prawnej są następujące:

  1. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 3 pkt 1 ustawy należy dojść do wniosku, iż placówką handlową w rozumieniu analizowanej ustawy jest obiekt, w którym jest prowadzony handel i w którym jednocześnie są również wykonywane czynności związane z handlem.
  2. Magazyny i centra dystrybucji nie prowadzące działalności handlowej nie stanowią placówki handlowej w rozumieniu analizowanej ustawy.
  3. W ocenie opiniującego, rozszerzająca wykładnia przepisów ww. ustawy dokonana przez Państwową Inspekcję Pracy jest niedopuszczalna i nieuzasadniona.
  4. Zgodnie ze stanowiskiem PIP, ustawa nie znajduje zastosowania do magazynów i centrów dystrybucji należących do podmiotu nieprowadzącego działalności w zakresie handlu.
  5. Rozumienie „placówki handlowej” jako obiektu, w którym jest wykonywany handel lub są wykonywane czynności związane z handlem, jak np. magazynowanie produktów, powodowałoby wyjście poza zakres celu ustawy.
  6. W przypadku nowelizacji ustawy, zgodnie z stanowiskiem PIP bądź też podzielenia stanowiska PIP przez sąd, rozwiązaniem pozwalającym na funkcjonowanie magazynów i centrów dystrybucji przez podmioty prowadzące również działalność w zakresie handlu jest, według opiniującego, skorzystanie z usług podmiotów zewnętrznych w tym zakresie.

Pełne brzmienie opinii jest dostępne tutaj.

 

Źródło: ECR